ENDÜSTRİYEL TESİSAT

Endüstriyel <a class='hightlight' href='http://www.elitmuh.com/dogalgaz-tesisati' title='doğalgaz tesisatı'>doğalgaz tesisatı</a>

Doğalgazın Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

Endüstriyel tesislerde sıcak su, kızgın yağ, kızgın su, buhar gibi gereksinimleri karşılamak için enerji kullanımına gerek vardır. Bununla birlikte ısıl işlem, ergitme fırınları, kurutma ve pişirme işlemlerinde de büyük miktarda enerji tüketimine ihtiyaç vardır.

Endüstriyel Çözümlerimiz

Her türlü endüstri, sanayi, toplu konut ve konutların ekonomik olduğu sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı emisyonu açısından en çevreci yakıt türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması bakımından sanayi tesislerinde tercih edilen yakıtların başında gelir.

Sanayi tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik şartnameler çerçevesinde, gazın teslim noktasında yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar dahilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz teslim noktalarına kadar %100 maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır.

Kazan daireleri, buhar-kızgın yağ ısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları, döküm ergitme ocakları, homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosfarik, üflemeli gaz brulörleri ve gaz bekleri, EX-pro of emniyet sistemleri, teknik şartname açısından irdelenmeli, doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine getirilmelidir. Özellikle kapalı mekanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet tedbirleri özenle alınmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Nedir?

Kızgın yağ kazanlarında yapısında herhangi bir değişikliğe uğramadan atmosferik basınçta 320ºC ye kadar ısıtılabilen termik yağlar kullanılmaktadır. Kazan ve tesisat borularında sirküle edilen termik yağın tesisat ve cihazlarda herhangi bir korozyon ve kireç bağlama gibi sakıncaları söz konusu olmamaktadır. Ayrıca bitüm, suyla olduğu gibi yağ ile etkileşime geçmediğinden dolayı kızgın yağ kazanı bitüm hattını ısıtmak için en güvenilir yoldur.

Kızgın Yağ Kazanı Kolaylıkları Nelerdir?
Kompakt dizaynı sayesinde kolay nakliye ve montaj imkanı sağlar.
Tüm sıvı ve gaz yakıtlı brülörlerin kullanım imkanı.
Dört geçişli helezonik serpantin yapısıyla ısıl verimi yüksektir.
100 MM izolasyon kalınlığıyla ısı kaybınız minimuma indirilir.
Basınç ve sıcaklık ölçerleriyle daima sistem güvende kalır.
Ön ve arka kapakta bulunan izolasyon ve ateş betonu karışımı sayesinde uzun yıllar hasarsız kullanım imkanı verir.
250.000, 500.000, 750.000, 1.000.000, 1.500.000, 2000000 KCAL/Saat kapasitelerinde üretilebilmektedir.
CE ve sızdırmazlık sertifikalarıyla imalat

Kızgın Yağ Tesisatının Tercih Edilme Sebepleri
Kızgın yağın tercih edilmesindeki en önemli etken diğer sistemlerin aynı sıcaklığa ulaşmak için yüksek basınçlar gerektirmesidir. Kızgın yağlı sistemlerde en üst noktadaki basınç 1 bar kadardır. Bu sayede diğer yüksek basınçlı sistemlerin gerektirdiği güvenlik önlemleri minimize edilmiş olur.

Kızgın Yağ Tesisatının Uygulama Alanları Nerelerdir?
Tekstil Sanayinde kurutma tesisleri ve kalender silindirlerinin ısıtılmasında.
Kağıt, Karton, Mukavva İmalatında kurutma ve perdah silindirlerinde.
Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayinde ergitme kazanları, hadde ve preslerin ısıtılmasında.
Kimya Sanayinde otoklav, karıştırma ve kurutma kazanlarında.
Bitüm, Zift ve Katran işleyen asfalt üretim tesislerinde.
Ağaç Sanayinde kurutma işlemlerinde, sunta kontraplak gibi mamullerin preslenmesinde.
Eloksal ve fosfat banyolarının ısıtılmasında.
Beton tuğla briket ve seramik sanayinde kurutma işlemlerinde.
Vernik, Boya İmalatında.
Boyahanelerde.
Petrol Sanayinde
Deri Sanayinde.
Yağ Sanayinde.
Deterjan Sanayinde.
Konservecilikde.
Şişeleme İşlemlerinde.
Boya Fırınlarında.
Yüksek kazan baca gazı çıkış sıcaklıkları nedeniyle ısı geri kazanma sistemleri uygulanmaya en müsait sistemlerdir. Sıcaklık kontrolu otomatik kontrol vanaları ile çok daha mükemmel ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da üretilen üründe standart bir kalitenin sağlanmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Kızgın Su Tesisatı
Yüksek basınç altında sıcak su üreten kazanlara Kızgın su kazanı denir. Kızgın su kazanlarında 120 derece üzerinde sıcak su üretilir. Kızgın su kazanları genellikle merkezi sistemlerde tercih edilmektedir. Bu kazanlardaki sıcak suyu belli bir derecede tutmak için sistemin basıncı sürekli olarak belli bir basınçta tutulmalıdır.

Kızgın Su Tesisatları üç tam geçişli, alev ve duman borulu, yüksek verim değerlerine sahip bir üründür. Kızgın Su Kazanları nın alev ve duman boruları aynalara kaynaklıdır. Bu sayede tamir ve bakım işleri kolaylıkla yapılabilir. Yarım silindirik Kızgın Su Kazanları, katı yakıtlı Kızgın Su Kazanları serisi Kızgın Su Kazanları gerektiğinde doğalgaz yakmaya elverişli hale getirilebilir.

Yumuşak Su Tesisatı Sistemleri, suyun içindeki katılığı gidermek için kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sodyum reçine bazı ile değiştirir. Baz dolduğunda, tuzlu su ile yeniden düzenlenir. Yumuşatma sistemleri hem evsel hem sanayi çalışma alanlarında sıkça kullanılır. Yüksek kalite su arıtma işlemi için önemlidir. Yumuşatma sistemleri aynı zamanda, arıtım işlemleri arası enerji transferini de iyileştirir.

Sert su, kalsiyum ve magnezyum gibi yüksek konsantrasyonda çözünmüş minerallere sahip olan sudur. Saf haliyle su, sert su minerallerini içermez ve doğal olarak su yumuşaktır. Fakat bu mineraller, suyun kireç taşı gibi kalsiyum ve magnezyum içeren kayalardan geçtiğinde toplanır. Sularda bulunan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) mineralleri sertliği (kireci) oluşturmaktadır. Sertlik mineralleri, başta insan sağlığı olmak üzere , tesisata ve su ile çalışan makinelere zarar verdiği için, sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Sulardan sertliğin giderilmesi amacı ile,katyonik reçine minerali ile dizayn edilen su yumuşatma sistemleri kullanılmaktadır.reçine bünyesinde bulunan Na ( Sodyum ) iyonu ile , suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının yer değiştirmesi sonucunda , sulardan sertlik giderme işlemi gerçekleştirilmektedir. Reçine bünyesinde zamanla azalan Na iyonunu yenilemek amacı ile , su yumuşatma üniteleri tuz ( NaCI ) ile rejenerasyon yapmaktadır.

Buhar tesisatı dağıtım sisteminin amacı buharı, kullanım noktasına gerekli basınçta taşımaktır. Bu sebeple buhar dağıtım hatlarındaki basınç düşümü önemli bir konudur. Atmosferde açık bir kapta bulunan su, bir ısı kaynağı tarafından ısıtıldığında suyun sıcaklığı giderek artar ve belirli bir noktada buharlaşmaya başlar. Bu noktaya "kaynama noktası" veya "buharlaşma noktası" adı verilir. Buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza sağlanması, tekniğe uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür.

Küçük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; yüksek basınç kayıplarından dolayı buharın kullanım yerine düşük basınçta ulaşmasına ve proses cihazlarının performansının düşmesine, yetersiz buhar beslemesine, sitemdeki aşınma risklerinin artmasına, buhar hızının artmasından dolayı su koçu ve gürültü meydana gelmesine sebep olur. Büyük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; boru, vana, fittings vb. tesisat elemanlarının maliyetlerinin yükselmesine, destekleme ve izolasyon gibi tesisat işlerinin maliyetinin artmasına, boru dış yüzey alanlarının artmasından dolayı ısı kayıplarının artmasına, artan ısı kayıplarından dolayı hatta fazladan kondens oluşumuna, dolayısıyla kondenstop adetlerinin artmasına ve buhar kuruluk derecesinin düşmesine sebep olur.

Buhar Kazanları Çeşitleri Nelerdir?
Herhangi bir yakıtın (katı, sıvı, gaz) yakılması sonucu veya elektrik ya da nükleer enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde etmeye yarayan basınçlı, kapalı bir kaptır.

Alev Borulu Kazanlar
Alev borulu kazanlarda bütün ısı transferi; su ile çevrelenmiş, içinden sıcak yanma gazlarının geçtiği borular (tüpler) yardımıyla olur. Su ve buhar aynı bölümde (kovan kısmında) bulunur. Buhar çıkışı dramın üzerinden çıkar.

Su Borulu Kazanlar
Su borulu kazanlar alev ve duman borulu kazanlara göre su bölgesi hacmi daha küçük olan, fakat yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar üretmeye yarayan kazanlardır. Su borulu kazanlarda yanma odası, içinden su ve buhar karışımının sirkülasyon yaptığı tüplerle çevrilidir. Bu tip kazanlar rafineri operasyonlarında alev borulu olanlara göre çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aşırı nem insanları rahatsız eder, sağlık problemlerine ve kapalı mahallerde rutubet, kötü koku oluşumu, elektronik ekipmanlarda arıza ve hasara neden olur. Kapalı havuzlarda, buharlaşan su ve havuz kimyasalları konfor şartlarını bozmakta ve binaya zarar vermektedir. Bu nedenle havuz yüzeyinden buharlaşan suyun ortamdan atılması ve ortamdaki nemin %60 'ın altında tutulması gerekmektedir. Nem Alma Tesisatı, başta kapalı yüzme alanları olmak üzere, spor salonları, hamamlar ve diğer nem almaya ihtiyaç duyulan tüm alanlarda nem oranının kontrolünü sağlar.

Kapalı havuzda buharlaşan su buharlarının tahliyesi, ortamda bulunan insanların ihtiyacı olan taze havanın karşılanması için genellikle tercih edilen Nem Alma Tesisatı modelleri, "Kış Gece" ve "Kış Gündüz" modları ile havuz ortamının otomatik olarak istenilen şartlara getirmektedir.

Nem Alma Tesisatı Pozisyonları;
Kış Gece Nem Alma Pozisyonu: İç resürkile havası ile ortamın nem ve sıcaklık değeri sabit tutulmaktadır. By-Pass taze ve egzost havası damperlerinin pozisyonu ile dış hava alınmaz, içerideki hava devir daim edilir.

Kış Gündüz Nem Alma Pozisyonu: Ortamda bulunan insan yoğunluğuna göre -20 arasında taze hava ve egzost damperi açık tutulur, %90-80 arasında açık olan by-pass damperi vasıtası ile irkülasyon sağlanır.

Yaz Nem Alma Pozisyonu: Dış ortamın sıcaklığı iç ortamdan fazla, özgül neminin daha düşük olması durumunda bu işletim sistemi geçerlidir.

 

Hafta İçi     09:00 - 18:00 Hafta Sonu 09:00 - 15:00

Neredeyiz Kartal / İstanbul