Merkezi Isınma Sisteminden Kombi Sistemine geçiş

Bireysel Sistemlerin Avantajları

 • Son kullanıcı istediği konfor şartlarını diğer kullanıcılardan bağımsız olarak kendisi belirleyebilir.
 • Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir.
 • Gaz daǧıtım şirketine karşı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı oluşan ödeme sorunları yoktur.
 • Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde olduǧu gibi, bazı dairelerin yeterince ısınamamalarına raǧmen diǧer dairelerle aynı yakıt parasını ödemeleri mecburiyeti gibi bir sorun yoktur. Tesisattaki problemler daire sahibinin inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir.
 • Son kullanıcı konutta kullanmadıǧı odalar ve evde bulunmadıǧı zamanlar için yakıt parası ödemez.
 • Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir.
 • Yakıt masraflarının apartman yönetimince tek elden takibi ve tahsilatı gerekli deǧildir. Isıtma sisteminin işletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek yoktur.
 • Isı üretimi, daǧıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde olduǧundan, üretim ve daǧıtım ısı kayıpları azdır.
 • Isı daǧıtımı aynı daire içerisinde olduǧundan, merkezi sistemlerde olduǧu gibi kollektörde ve kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur.
 • Kazan dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkanı saǧlar. Yaygın olarak kullanılan hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır.

Merkezi Sistemlerin Avantajları

 • Doǧalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır.
 • Işletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden baǧımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.
 • Ekipman kazan dairesinde olduǧundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz daǧıtımı ve ısıtma cihazı olmadıǧından, can ve mal güvenliǧi açısından risk daha azdır.
 • Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliǧi yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diǧer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar yoktur.
 • Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır.
 • Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadıǧı durumlarda, bireysel sistemlerde olduǧu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt tüketiminin artması, soǧuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur.
 • Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduǧu dönemlerde ve küçük dairelerde, kombinin modülasyon aralıǧı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan kaynaklanan kayıp artışları sözkonusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır.
 • Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduǧu gibi sınırlı deǧildir.
 • Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak işletme sürekliliǧi saǧlanabilir.
 • Isı payölçerler yardımı ile işletme masrafları daǧılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir.
 • Dönüşümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda seçeneǧin deǧerlendirilmesi imkanı vardır.
 • Ekonomik ömrü daha fazladır.
 • Ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır.

Sizde Merkezi Isıtma Sistemlerinden Bireysel Kombi Sistemlerine Geçmek İstiyorsanız, Ücretsiz Keşif Formumuzdan Bize Ulaşabilirsiniz.

 

Hafta İçi     09:00 - 18:00 Hafta Sonu 09:00 - 15:00

Neredeyiz Kartal / İstanbul